Maße

Beschreibung

Literatur

EAA Suppl II, V (1997) 912-914 s.v. Urvinum Hortense (D. Manconi).

G. Tosi, Gli edifici per spettacoli nell'Italia Romana, I (Rom 2003) 390.